KÖK
Hemmets hjärta förtjänar det bästa.

Om RAV ByggRenovering AB

Vårt företag har kommit till för att tillgodose Er, våra kunders, behov. För att anpassa vårt affärssystem till Era önskemål, har vi ombildat vårt företag till ett aktiebolag under 2014.

Vi strävar att göra insiktsfulla avvägningar så att kundens önskemål kan tillgodoses på bästa möjliga sätt till skäliga kostnader, inom optimala tidsramar och med hög kvalitet. Professionellt utförande av vårt uppdrag är vår högsta prioritet. Vi har jobbat med byggnad och renovering i 20 år nu och har bred erfarenhet av att lotsa projekt från idé till slutförande.

ArbetsteamVårt arbetsteam består av specialister med gedigen utbildning och mångårig erfarenhet, som ser till att varje detalj är noga genomtänkt – från första mötet med kunden till arbetets slutförande. Våra material kommer från tillverkare med gott renommé och vi samarbetar med utländska firmor.
RAV ByggRenovering AB erbjuder tjänster inom:
-renovering
-inredning
-om- och tillbyggnad samt nybyggnad

"Före varje projekts början använder vi 3D-visualiseringsteknik, som gör att kunden kan detaljplanera projektets alla moment och aspekter."

3D-visualiseringsteknik

Före varje projekts början använder vi 3D-visualiseringsteknik, som gör att kunden kan detaljplanera projektets alla moment och aspekter. Detta ger oss förbättrade möjligheter att reducera kostnader, minska tidsåtgången för projektets fullbordande samt att undvika missförstånd. Samarbete med oss är därför det bekvämaste sättet. Att låta andra ta professionellt helhetsansvar för Ert projektutförande.

Kontakta oss

V.g. kontakta oss och vi kan hjälpa Er att:

-Identifiera och klargöra Era behov,
-Sammanställa alla Era förslag och idéer
-Handleda och hjälpa vid planering av byggnadsarbetet,
-Skapa 3D-visualiseringar, som kan sedan implementeras på ett säkert och effektivt sätt.


Våra tjänster